Actueel

Op dit moment concentreren we ons op het lustrum, want binnenkort bestaat Estrivo 30 jaar !

Moge de liefde u dragen door het leven !
Moge dit thema ons de hartelijke kant van ons bestaan vrijmaken.

Estrivo gaat liederen zingen die eerder gezongen werden - nu met een nieuwe dirigent en een andere insteek - allemaal om de liefde te laten zien.