Contact

Meezingen met Estrivo?

We repeteren op dinsdagavonden vanaf 20.15 uur. Meestal in de Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101, soms in de Aloysiuskerk aan de Van Ostadelaan.

Meezingen? Meld je voor een kennismaking aan via mail@estrivo.nl.

 

Andere vragen?

Stuur ook een mail naar mail@estrivo.nl.

 

Overig

Bankrekening: NL67 INGB 000 808 4152 t.n.v. Estrivo te Utrecht

KvK: 30184401